Bài tập dịch

Bài tập dịch 60 - Ai là chủ ngựa?

Bài tập dịch 60 - Ai là chủ ngựa?

进了城,路人对好心人说: “这匹是我的,你下去”。 两个人因此争吵起来,最后请法官判决。 法官听后就问:“你们能在马群中找出自己的马吗?” 。
Bài tập dịch 59 - Hỏi đường

Bài tập dịch 59 - Hỏi đường

但仔細一想,他恍然大悟,說:“哦原來如此”,於是,梁山伯從老爺爺的舉動中,悟出線索來.
Bài tập dịch 58 - Sư phụ thử thách đồ đệ

Bài tập dịch 58 - Sư phụ thử thách đồ đệ

从前有个师傅收了两个徒弟传授手艺,他想考考哪个徒弟更聪明一点,就给每人一担花生,说:“你们剥开花生壳,看看是不是都有粉衣包着花生仁?看谁先有答案。”
Bài tập dịch 57 - Kỷ niệm quý báu

Bài tập dịch 57 - Kỷ niệm quý báu

他想,说不定箱子里是什么金银财宝,于是就打开箱子看个究竟。青年打开一看,惊呆了,惭愧地低下一头。箱子里装的究竟是什么东西?
Bài tập dịch 56 - Hòa thượng bán tranh

Bài tập dịch 56 - Hòa thượng bán tranh

一个和尚画了一条黑狗,画得栩栩如生。他把画拿到街上市集里挂起来,并贴了一张说明:“这是一幅字谜画,如要购买要纹银十两。如果有人猜出是什么字,这幅画就免费送给他。”
Bài tập dịch 55 - Việt - Trung - Người nộp thuế

Bài tập dịch 55 - Việt - Trung - Người nộp thuế

Làm bài dịch Việt- Trung cả nhà nhé! - Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
Bài tập dịch 54 - Truyền thuyết về hoa Ưu Đàm (Clip luyện nghe)

Bài tập dịch 54 - Truyền thuyết về hoa Ưu Đàm (Clip luyện nghe)

释迦牟尼佛说,“到时候有一种花叫做优昙婆罗花大范围的开放,.....
Bài tập dịch 53 - Lịch sử cafe

Bài tập dịch 53 - Lịch sử cafe

“咖啡”一词源自希腊语“Kaweh”,意思是“力量与热情”。咖啡树是属茜草科常绿小乔木,日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树果实内之果仁,再用适当的烘焙方法烘焙而成。
Bài tập dịch 52 - 签证 - Visa là gì?

Bài tập dịch 52 - 签证 - Visa là gì?

签证(visa),是一个国家的主权机关在本国或外国公民所持的护照或其他旅行证件上的签注、盖印,以表示允许其出入本国国境或者经过国境的手续,也可以说是颁发给他们的一项签注式的证明。....
Bài tập dịch 51 - Thế nào là bán phá giá?

Bài tập dịch 51 - Thế nào là bán phá giá?

倾销 - 以达到消灭竞争对手,垄断整个市场的目的。
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Luyện nghe tiếng Trung Ẩn
Luyện nghe tiếng Trung
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website