TĐ ngoại thương

Zong -----> Zuo

Zong -----> Zuo

综合基金: Quỹ (ngân sách) tổng hợp ------ 作业分析: Phân tích nghiệp vụ
Zi -----> Zong

Zi -----> Zong

资本有机构成: Cấu thành hữu cơ từ vốn ----- 综合货船: Thuyền hàng tổng hợp
Zhi -----> Zhong

Zhi -----> Zhong

直接价格:Giá trực tiếp ----- 中止订货:Chấm dứt đặt hàng nửa chừng
Zheng -----> Zhi

Zheng -----> Zhi

证明书:1- Giấy chứng minh; 2- Hóa đơn ----- 纸币:Tiền giấy
Yu -----> Yun

Yu -----> Yun

预算期间: Trong thời kỳ dự toán ----- 运用资产: Vận dụng tài sản
Yin -----> You

Yin -----> You

银行账户: Tài khoản ngân hàng ----- 邮局收据: Phiếu nhận bưu kiện
Yi -----> Yin

Yi -----> Yin

已收保险费:Đã thu phí bảo hiểm ----- 银行债务:Khoản nợ của ngân hàng
Xi -----> Xiang

Xi -----> Xiang

吸收亏损: Nhận sự tổn thất (Bài học lỗ lãi) ----- 相互特许: Cho phép đặc biệt lẫn nhau
Wan -----> Wei

Wan -----> Wei

完全金本位:Kim bản vị (tiền vốn) hoàn chỉnh ----- 未实现利益:Lợi ích chưa thực hiện (Lợi ích không thực tế)
Wa -----> Wan

Wa -----> Wan

瓦楞纸盒:Thùng giấy carton ----- 完全兑换:(Khả năng) chuyển đổi (tiền tệ) hoàn toàn
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBECap do deCap do vuaCap do khoHọc thử ngay
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Bài tập xếp câu đúng Ẩn
Bài tập xếp câu đúng
https://itsgwalior.com/news/carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-carbide-insert-knives.html https://itsgwalior.com/news/how-to-choose-carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-straight-router-bits.html https://itsgwalior.com/news/how-to-use-a-router-bit-for-woodworking.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/molding-knives.html https://www.kremykraft.com/news/straight-router-bits.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking-tools.html https://www.kremykraft.com/news/woodworking-tips.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking.html http://ss-tech.com.vn/news/types-of-planer-blades.asp http://ss-tech.com.vn/news/planer-blades.asp http://conargentina.com.ar/news/How-to-use-annular-cutters.html http://conargentina.com.ar/news/circular-saw-blades.html http://www.commonprayer.org/news/annular-cutters-for-metalworking.html https://www.addintelligence.com.br/news/benq-projector-options.asp https://www.addintelligence.com.br/news/bluetooth-connectivity.asp https://www.addintelligence.com.br/news/brightness-for-projector.asp http://www.dakotapaul.com/news/contrast-ratio-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/color-accuracy-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/epson-projector-features.html https://www.chleba.net/news/inFocus-projector.html https://www.chleba.net/news/keystone-correction.html https://www.chleba.net/news/lamp-life-for-projector.html http://arachne.org.au/news/lg-projector.html http://arachne.org.au/news/optoma-projector.html http://arachne.org.au/news/projector-throw-distance.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-types-and-uses.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-vs-tv.html http://www.coopmonje.com.ar/news/resolution-for-projector.html https://www.multiutil.com/news/usb-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/viewsonic-projector-features.html https://www.multiutil.com/news/why-choose-a-projector.html https://www.multiutil.com/news/wireless-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/xgimi-projector.html