TĐ kỹ thuật

TĐKT: Ma -----> Mi

TĐKT: Ma -----> Mi

马达/ Motor/ Mô-tơ, động cơ điện ----- 密度/ Density/ Mật độ
TĐKT: Lu -----> Lue

TĐKT: Lu -----> Lue

卤族/Halides/ Nhóm Halogen ------ 略显/ To show......slightly/ Hơi có vẻ
TĐKT: La -----> Li

TĐKT: La -----> Li

拉力/ Tensile force/ Lực kéo ----- 力矩/ Moment of force/ Mô-men lực
TĐKT: Ka -----> Kong

TĐKT: Ka -----> Kong

卡/ Caloric/ Calo ----- 60m3 空压机/ 60m3 Air Compressor/ Máy nén không khí 60m3
TĐKT: Jiu -----> Jun

TĐKT: Jiu -----> Jun

酒精/ Alcohol/ Cồn ----- 均匀系/ Homogeneus system/ Hệ đồng nhất
TĐKT: Jiao -----> Jie

TĐKT: Jiao -----> Jie

焦距/ Focal length, focal distance/ Tiêu cự ----- 解释程序/ Interpreter/ Trình tự giải thích
TĐKT- Ji -----> Ji

TĐKT- Ji -----> Ji

积/ Product/ Tích ----- 几何形状/ Geometrical/ Hình dáng hình học
TĐKT: Hai -----> Hei

TĐKT: Hai -----> Hei

还/ Still/ Vẫn ----- 黑盒/ Black - box/ Hộp đen
TĐKT: Guang -----> Guo

TĐKT: Guang -----> Guo

广/ Wide/ Rộng ----- 过剩/ Surplus/ Thừa
TĐKT: Fang -----> Fen

TĐKT: Fang -----> Fen

方程的解/ Solution of an equation/ Lời giải của phương trình ----- 分量/ Component/ Hợp phần
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBECap do deCap do vuaCap do khoHọc thử ngay
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Bài tập xếp câu đúng Ẩn
Bài tập xếp câu đúng
https://itsgwalior.com/news/carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-carbide-insert-knives.html https://itsgwalior.com/news/how-to-choose-carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-straight-router-bits.html https://itsgwalior.com/news/how-to-use-a-router-bit-for-woodworking.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/molding-knives.html https://www.kremykraft.com/news/straight-router-bits.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking-tools.html https://www.kremykraft.com/news/woodworking-tips.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking.html http://ss-tech.com.vn/news/types-of-planer-blades.asp http://ss-tech.com.vn/news/planer-blades.asp http://conargentina.com.ar/news/How-to-use-annular-cutters.html http://conargentina.com.ar/news/circular-saw-blades.html http://www.commonprayer.org/news/annular-cutters-for-metalworking.html https://www.addintelligence.com.br/news/benq-projector-options.asp https://www.addintelligence.com.br/news/bluetooth-connectivity.asp https://www.addintelligence.com.br/news/brightness-for-projector.asp http://www.dakotapaul.com/news/contrast-ratio-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/color-accuracy-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/epson-projector-features.html https://www.chleba.net/news/inFocus-projector.html https://www.chleba.net/news/keystone-correction.html https://www.chleba.net/news/lamp-life-for-projector.html http://arachne.org.au/news/lg-projector.html http://arachne.org.au/news/optoma-projector.html http://arachne.org.au/news/projector-throw-distance.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-types-and-uses.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-vs-tv.html http://www.coopmonje.com.ar/news/resolution-for-projector.html https://www.multiutil.com/news/usb-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/viewsonic-projector-features.html https://www.multiutil.com/news/why-choose-a-projector.html https://www.multiutil.com/news/wireless-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/xgimi-projector.html