Phong thuy

Phong thủy bảo điển - 2 - Hà đồ và Lạc thư

Ngày đăng: 02/12/2013 03:34:48 - Lượt xem: 3568
Phong thủy bảo điển - 2 - Hà đồ và Lạc thư
由<易经>中文字介绍.帝出乎于震,齐乎于巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎于兑,战乎干,劳乎坎,成乎于艮而敍述了《图书》中的八个方位与太 阳,月亮的运行的轨迹是相合的,再配于<图书>中的圈点记号,则成为古时的罗盘(圈点记号是结绳记号的革新与八卦记号的过度记号)在古时《图 与书》是做什么用的? Theo văn tự trong “Kinh dịch”, Đế Xuất gọi là Chấn, Tế gọi là Tốn, gặp gỡ gọi là Ly, quyền lực gọi là Khôn, ngôn ngữ gọi là Đoài, chiến tranh gọi là Càn, lao động gọi là Khảm, thành công gọi là Cấn để miêu tả mặt trời và tám hướng trong “Đồ thư”, quỹ đạo vận hành của mặt trăng là tương hợp, lại kết hợp với ký hiệu vòng tròn trong “Đồ thư” tạo thành la bàn thời cổ đại (ký hiệu vòng tròn là ký hiệu quá độ giữa sự cách

 photo Hadolacthu_zpse30543c9.jpg

Hà đồ và lạc thư (Ảnh Internet)

由<易经>中文字介绍.帝出乎于震,齐乎于巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎于兑,战乎干,劳乎坎,成乎于艮而敍述了《图书》中的八个方位与太 阳,月亮的运行的轨迹是相合的,再配于<图书>中的圈点记号,则成为古时的罗盘(圈点记号是结绳记号的革新与八卦记号的过度记号)在古时《图 与书》是做什么用的?

Theo văn tự trong “Kinh dịch”, Đế Xuất gọi là Chấn, Tế gọi là Tốn, gặp gỡ gọi là Ly, quyền lực gọi là Khôn, ngôn ngữ gọi là Đoài, chiến tranh gọi là Càn, lao động gọi là Khảm, thành công gọi là Cấn để miêu tả mặt trời và tám hướng trong “Đồ thư”, quỹ đạo vận hành của mặt trăng là tương hợp, lại kết hợp với ký hiệu vòng tròn trong “Đồ thư” tạo thành la bàn thời cổ đại (ký hiệu vòng tròn là ký hiệu quá độ giữa sự cách tân của ký hiệu nút dây với kỳ hiệu bát quái), “Đồ và thư” ở thời cổ đại dùng để làm gì?   

具专家考证<河图>是中国的气象图,其中心的五代表黄河流域,《洛书》是古时确定方位的指南.古人注意到,太阳总是从东 出而西下的运行,从而认识到天是圆的,又根据视地平线是直的,则推想地是方的,从今天的科学证明,天圆说法是正确的,而地方说是错误的,但在上古无文字的 时期,人们能有这样的认识是极度可贵的。

Theo sự khảo chứng của các chuyên gia “Hà đồ” là bản đồ khí tượng của Trung Quốc, số 5 ở chính giữa đại diện cho lưu vực Hoàng hà, “Lạc thư” là kim chỉ nam để xác định phương hướng thời cổ đại, người xưa đã chú ý đến chuyện mặt trời luôn mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây, từ đó nhận thức trời tròn, và căn cứ vào đường chân trời là đường thẳng để suy đoán đất vuông. Khoa học hiện đại đã chứng minh cách nói trời tròn là chính xác, còn cách nói đất vuông là sai, nhưng ở thời kỳ cổ đại chưa có chữ viết mà con người đã có nhận thức được như vậy đã là rất đáng quý rồi.  

 

TỔNG HỢP LINK KINH NGHIỆM, MẪU BIỂU VÀ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾNG TRUNG

 

<河图>中的圈点表示天文,气象,地理知识,图中的圈表示太阳点表示 阴雨,把<图与书>合在一起是一张比较完整的地理天文气象变化图,这与我国的地理环境雨水分部与流量非常吻合,也就是古代人们了解自然寻求生 存环境的指南,,用<河图>来寻找天气变化,用<洛书>来寻找相应的方位 

Các điểm tròn trong “Hà đồ” đại diện cho tri thức thiên văn, khí tượng, địa lý, vòng tròn trong sơ đồ đại diện cho mặt trời, điểm đại diện cho sự u ám và mưa, nếu ghép “Đồ và thư” lại với nhau sẽ được một sơ đồ thay đổi địa lý thiên văn khí tượng khá hoàn chỉnh, nó rất phù hợp với lưu lượng và phần mưa ở môi trường địa lý nước ta (Trung Quốc), đó cũng là kim chỉ nam để người cổ tìm hiểu tự nhiên để tìm kiếm môi trường sinh tồn, dùng “Hà đồ” để tìm kiếm sự thay đổi thời tiết, dùng “Lạc thư” để tìm kiếm những vị trí tương ứng

,<河图>与<洛书>都是半元 型的立体图,并非书中所印的平面图(这点今后再论)从图的形状来看,具正方形,圆形,透视等大量的几何知识,这比欧洲的欧几里德要遥遥领先. 

“Hà đồ” và “Lạc thư” đều là sơ đồ hình nổi, mà không phải sơ đồ phẳng được in trong sách (về điểm này sẽ nói sau), nhìn từ hình dáng của sơ đồ, lượng lớn tri thức Kỷ hà như hình vuông, hình tròn, thấu thị cho thấy đã vượt xa và đi trước so với Euclid ở Châu Âu. 

在<洛 书>中伏羲氏用圈表示正方位,用点来表示偏方位,而洛书的每条线的圈或点加起来都等于十,并存在旋位的力量,6旋1,8旋3,7旋2,9旋4,此确 与河图不同,故表示内容有别,而根据河图的气象原理来推断,其正合方位之图. 

Trong “Lạc thư”, Phục Hy đã dùng hình tròn để thể hiện phương vị thẳng, dùng điểm để thể hiện phương vị lệch, còn các điểm hoặc vòng tròn của mỗi đường trong Lạc thư khi cộng lại đều bằng 10, và tồn tại sức mạnh phương vị nhóm, 6 nhóm 1; 8 nhóm 3; 7 nhóm 2; 9 nhóm 4, điều này khác với Hà đồ, nếu thể hiện nội dung có khác, thì căn cứ vào nguyên lý khí tượng của Hà đồ để suy đoán phương vị chính của sơ đồ đó. 

人们定方位总是离不开太阳月亮\星星,而洛书中的圈点的排列肯定不是以太阳和 月亮来定位的,而是用星星定位的,图中的七个圈与北斗七星相符,另一个圈则正好与东方啓明星相合,这样东与北方的位置就定下来了,与之相应的西与南也定下 来了,随后的偏方位就自然确定下来了. 

Con người xác định phương hướng luôn gắn liền với mặt trời, mặt trăng và sao, còn sự sắp xếp các điểm và vòng tròn trong Lạc thư chắc chắn không phải là định vị bằng mặt trời và mặt trăng,  mà là định vị bằng sao, 7 vòng tròn trong sơ đồ tương ứng với thất tinh Bắc đẩu, một vòng tròn khác lại tương hợp với Sao Kim ở phía Đông, như vậy đã xác định được vị trí hướng Đông và hướng Bắc, tương ứng cũng xác định được hướng Tây và hướng Nam, sau đó các hướng lệch cũng được xác định một cách tự nhiên. 

 

TỔNG HỢP LINK MỘT SỐ TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG

 

古人在数理排列上,以圈右旋(顺时针)排奇数为阳,1,3之后当为5,但5被天占用,从而只能用7,但7加1不等于 十,故排9,北排7,7加3为十;点为左旋(逆时针)排偶数为阴,由7上方开始,2,4之后当排6,但6加2不等于十,故用8,余6加4也恰为十,与一条 线奇偶数之合加中间天上的五均为十五 ,

Trong sự sắp xếp về toán học của người cổ, từ vòng tròn xoay về bên phải (thuận chiều kim đồng hồ) xếp số lẻ là Dương, sau 1,3 phải là 5, nhưng 5 bị trời chiếm dụng, nên từ đó chỉ có thể dùng 7, nhưng 7 cộng 1 lại không bằng 10 nên phải xếp số 9, phía Bắc xếp 7; 7 +3=10; điểm xoay về bên trái (ngược chiều kim đồng hồ) xếp số chẵn là Âm, bắt đầu từ bên trên số 7, sau 2,4 là số 6, nhưng 6 cộng 2 không bằng 10 nên phải dùng số 8, số 6 còn lại cộng 4 vừa bằng 10, cộng theo đường thẳng số chẵn và số lẻ rồi cộng thêm 5 ở giữa đều bằng 15,

这样就天地共存了,玄空风水中的阳右旋,阴左旋之理由此而来,还有大家注意到7与6的数理排列不合位吗?它们都是易 位而安上去的,故<玄空秘旨>中76相会定为交剑煞,相遇为衰死气时,其发凶是巨大的. 

như vậy cả trời đất đã đều cùng tồn tại, lý do Dương xoay bên phải Âm xoay bên trái trong PT Huyền không cũng từ đây mà ra, mọi người cũng nên chú ý đến sự sắp xếp toán học của 7 và 6 xem có đúng vị trí hay không? Chúng đều được sắp xếp theo sự dịch chuyển, nếu sự gặp gỡ 76 trong “Huyền không mật chỉ” được đặt là Giao kiếm sát, khi tương ngộ là tình trạng khí chết thì sẽ phát hung cực lớn.

由此可知,<河图>是管天气变化的,洛书 是定地上八方的,有了这两回事张图的完美给合,就能知道何时何地的天气变化情况,地理形势.

Do đó có thể thấy, “Hà đồ” là chủ về sự thay đổi theo mùa, còn “Lạc thư” là xác định 8 hướng trên mặt đất, nếu có được sự kết hợp hoàn mỹ của hai sơ đồ này sẽ biết được khi nào và nơi sẽ thay đổi thời tiết và hình thế địa lý. (LDTTg dịch)

Nguồn: baike.baidu.com            

 

LỚP LUYỆN DỊCH VĂN BẢN TIẾNG TRUNG!

 

Tag:Phong thủy
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Lạc lối ở Bắc Kinh Ẩn
Lạc lối ở Bắc Kinh