Kinh tế

Miễn trách của sàn vàng (Trích)

Ngày đăng: 02/12/2013 10:47:12 - Lượt xem: 3063
Miễn trách của sàn vàng (Trích)
套戥互联网、联机延误、报价上的误差或报价系统的漏洞有时会造成在坚固金业交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格. Sự sai lệch về báo giá, mạng chậm, mạng nghiệp vụ Ác-bít hoặc lỗ hổng của hệ thống báo giá đôi khi sẽ gây nên việc báo giá trên Sàn giao dịch vàng không thể phản ánh một cách chuẩn xác giá thị trường cập nhật.

Phong thủy về cửa sổ

Xe đạp tự làm sạch không khí

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

-----

套戥互联网、联机延误、报价上的误差或报价系统的漏洞有时会造成在坚固金业交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格.

Sự sai lệch về báo giá, mạng chậm, mạng nghiệp vụ Ác-bít hoặc lỗ hổng của hệ thống báo giá đôi khi sẽ gây nên việc báo giá trên Sàn giao dịch vàng không thể phản ánh một cách chuẩn xác giá thị trường cập nhật.   

「套戥」及「剥头皮」,或因网络连接的延误而利用差价获利的行为, 并不能存在于客户直接向庄家进行买卖的场外交易市场中。

“Nghiệp vụ Ác-bít” và “Lướt sóng”, hoặc hành vi kiếm lợi từ chênh lệch giá do lỗi kết nối mạng chậm, không tồn tại trong thị trường giao dịch ngoài sàn mà khách hàng trực tiếp mua bán với nhà cái.   

坚固金业不容许客户在本公司的交易平台上进行此等套戥行为。任何客户利用潜在套戥及「剥头皮」机会所从事的价格交易可能会被取消。

Sàn vàng không cho phép khách hàng có các hành vi kiểu mua bán trực tiếp trên Sàn giao dịch của Công ty.

Bất kỳ khách hàng nào lợi dụng tiềm năng giao dịch giá theo cơ hội “Lướt sóng” và nghiệp vụ Ác-bít có khả năng sẽ bị hủy.  

坚 固金业保留权利对涉及上述交易的账户进行必要的修正和调整。坚固金业可依据绝对酌情权,要求交 易员进行干预或核准所有下单以及或终止有关客户的账户,而不需事先通知客户。

Sàn vàng giữ quyền chỉnh sửa và điều chỉnh cần thiết đối với tài khoản của giao dịch liên quan nói trên. Sàn vàng có thể căn cứ vào quyền quyết định hợp lý tuyệt đối, yêu cầu giao dịch viên can thiệp hoặc phê duyệt mọi lệnh cũng như kết thúc tài khoản của khách hàng liên quan, mà không cần thông báo trước cho khách hàng.    

对「套戥」及「剥 头皮」或操控价格而产生的纠纷,坚固金业将依据绝对酌情权进行解决。

Đối với tranh chấp do “Nghiệp vụ Ác-bít” và “Lướt sóng” hoặc thao túng giá, sàn vàng sẽ giải quyết dựa trên quyền quyết định hợp lý. 

坚固金业保留冻结客户提款的权利直至能够完全解决上述的问题为止。于此陈述的任何行动或决议将不会损害或放弃令坚固金业对客户和其雇员拥有之任何权力或赔偿。

Sàn vàng sẽ giữ quyền phong tỏa tài khoản của khách hàng cho đến khi có thể giải quyết hoàn toàn các vấn đề nói trên. Bất kỳ hành động hoặc quyết định như đã trình bày ở đây sẽ không làm phương hại hoặc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường vốn có của sàn vàng đối với khách hàng và nhân viên. (LDTT dịch)

Nguồn: Trích Miễn trách của sàn vàng

Tag:Kinh tế
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Học dịch online Ẩn
Học dịch online