Học dịch

Bài tập dịch 67 - 扁担打板凳 (Chữ giản thể và phồn thể)

Bài tập dịch 67 - 扁担打板凳

...牛二跷起二郎腿,陪着客人玩麻将,谈天说地,俨然像个大老板。牛二的老婆端茶、递水、斟酒、添饭,咋一看蛮贤薏、蛮能干。...
Bài tập dịch 66 - 哑巴救人

Bài tập dịch 66 - 哑巴救人

有一天,一个老人挑了一担西瓜上街去卖,走累了,就在路边一间破房子里休息。 有个哑巴看见老人进去房子里,他也跟着进去了。他进去的目的是想告诉老人,这房子随时有倒塌的危险,要老人赶快离开。
Chữa bài tập dịch 65 - Bạn cũng có thể làm Tổng thống

Chữa bài tập dịch 65 - Bạn cũng có thể làm Tổng thống

Nhưng tôi đã không cần đến cuốn vở đó nữa rồi, bởi vì kể từ lúc đó, giấc mơ đó luôn ở trong tâm trí tôi, chưa một ngày nào tôi từ bỏ giấc mơ đó; 50 năm trôi qua, có thể nói rằng, tôi đã thực hiện được ước mơ đó rồi. Ngày hôm nay, qua bức thư này, tôi còn muốn nói với 30 người bạn học của tôi rằng,....
Bài tập dịch 65 - 你也能当总统

Bài tập dịch 65 - 你也能当总统

不过我已经不需要那个本子了,因为从那时起,我的梦想就一直在我的脑子里,我没有一天放弃过;50 年过去了,可以说我已经实现了那个梦想。今天,我还想通过这封信告诉我其他的30位同学,只要不让年轻时的梦想随岁月飘逝,成功总 有一天会出现在你的面前。
Bài tập dịch 64 - Những câu chuyện thú vị

Bài tập dịch 64 - Những câu chuyện thú vị

三个女孩在一起猜谜,每个女孩说一则谜题,让其他两人回答。第一个女孩说:“有一天晚上,我叔叔在读一部有趣的小说,....
Chữa bài tập dịch 63  - 如何打开自己的心灵“套房”

Chữa bài tập dịch 63 - 如何打开自己的心灵“套房”

其实,天底下没有绝对的好亊和绝对的坏亊,有的只是你如何选择面对事情的态度。---Thực ra, trên đời này không có chuyện gì cực kỳ tốt hoặc cực kỳ xấu, mà chỉ là thái độ Bạn lựa chọn sự đối diện như thế nào.
Bài tập dịch 63  - Làm thế nào để mở được

Bài tập dịch 63 -如何打开自己的心灵“套房”

但是,假使你能抱着正面的心态来面对问题,就算你真地面临像故事中的小赵那种,股票即将断头的危机,只要你能妥善应对,终究会有“解套”的一天。
Bài tập dịch 62 - Sự phân chia công bằng

Bài tập dịch 62 - Sự phân chia công bằng

阿凡提骑着高大体状的马,驮着鼓鼓的礼物到朋友家去喝喜酒,途中突出两个强盗拦住去路。一个强盗拉住马鞭说:“这匹马给我”。
Bài tập dịch 61 - Ngày nào sẽ chết?

Bài tập dịch 61 - Ngày nào sẽ chết?

阿凡提在皇宫与众人闲聊. 阿凡提喜欢开玩笑,他对于皇帝的侍卫官说: “你两天以后就要死了,快交代后事吧!”。过了两天,那个是侍卫官从马上摔下来跌死了。
Bài tập dịch 60 - Ai là chủ ngựa?

Bài tập dịch 60 - Ai là chủ ngựa?

进了城,路人对好心人说: “这匹是我的,你下去”。 两个人因此争吵起来,最后请法官判决。 法官听后就问:“你们能在马群中找出自己的马吗?” 。
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogle
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
MỜI BẠN THAM KHẢO Ẩn
MỜI BẠN THAM KHẢO