GTHN 6 QUYỂN

Quyển 2 - Bài 20 - Bản dịch + Audio Bài mở rộng

Quyển 2 - Bài 20 - Bản dịch + Audio Bài mở rộng

A: 你哪一年大学毕业? Bạn tốt nghiệp Đại học vào năm nào? B: 明年。你呢! Sang năm. Thế còn bạn? A: 我后年。你今年多大? Mình năm sau nữa. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Quyển 2 - Bài 19 - Bản dịch + Audio Bài mở rộng

Quyển 2 - Bài 19 - Bản dịch + Audio Bài mở rộng

玛丽: 这件有一点儿长,有短一点儿的吗? Mary: Chiếc này hơi dài, có chiếc nào ngắn hơn một chút không? 售货员: 你要深颜色的还是要浅颜色的? NV bán hàng: Cô muốn màu thẫm hay màu nhạt?
Quyển 2 - Bài 18 - Bản dịch + Audio

Quyển 2 - Bài 18 - Bản dịch + Audio

(田芳在楼门口遇见张东)(Điền Phương gặp Trương Đông ở cổng tòa nhà); 田芳:张东,你要去哪儿?Điền Phương: Trương Đông, cậu đi đâu đấy? 张东:我去邮局寄包裹,顺便去书店买一本书。你去吗?
Quyển 2 - Bài 16 - Bản dịch + Audio

Quyển 2 - Bài 17 - Bản dịch + Audio

爱德华:我出来的时候,他正在听音乐呢。----- Adward: Lúc mình đi ra thì cậu ấy đang nghe nhạc.
Bài 16 - Hướng dẫn làm bài tập 5 và 7

Bài 16 - Hướng dẫn làm bài tập 5 và 7

Bài 16 - Hướng dẫn làm bài tập 5 và 7: Ghép câu: 我 电影 看 很少 电视 也 看 不 常; Sửa câu sai: 我是这个大学的学生,也我弟弟是。
Quyển 2 - Bài 16 - Bản dịch + Audio

Quyển 2 - Bài 16 - Bản dịch + Audio

第16课: 你常去图书馆吗? BÀI 16: BẠN CÓ HAY ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG? --- 麦克:好,咱们走吧…你常去图书馆吗? Mike: Được, chúng mình cùng đi nhé...Bạn có hay đến thư viện không?
Quyển 1 - Bài 15 - Bản dịch + Audio

Quyển 1 - Bài 15 - Bản dịch + Audio

第15课 你们公司有多少职员 ----- BÀI 15 CÔNG TY CÁC ANH CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN
Quyển 1 - Bài 14 - Bản dịch + Audio

Quyển 1 - Bài 14 - Bản dịch + Audio

第14课 你的车是新的还是旧的 - BÀI 14 XE CỦA BẠN LÀ XE MỚI HAY XE CŨ; 您身体好吗? - Thầy có khỏe không?; 你的自行车是新的还是旧的 - Xe đạp của bạn là xe mới hay xe cũ?
Quyển 1 - Bài 12-13 - Bản dịch + Audio

Quyển 1 - Bài 12-13 - Bản dịch + Audio

第12课: 你在哪儿学习 Bài 12: Bạn học ở đâu ; 第13课: 这是不是中药 Bài 13: Đây có phải là đông dược không
Quyển 1 - Bài 11 - Bản dịch + Audio

Quyển 1 - Bài 11 - Bản dịch + Audio

秘书: 我先介绍一下这位是王教授, 这是马校长 ; Thư ký: Trước tiên, tôi xin giới thiệu, đây là Giáo sư Vương, đây là Hiệu trưởng Mã.
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Lazada