Tài liệu

Đôi điều về Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói

Ngày đăng: 29/09/2014 11:48:40 - Lượt xem: 3468
Đôi điều về Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói
Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác nhau ở chỗ nào?

Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết là hai hình thức khác nhau trong Hán ngữ hiện đại. Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được viết (in) ra, ngôn ngữ nói là ngôn ngữ nói bằng lời nói;

 

Ảnh minh họa: Internet

口语和书面语是现代汉语的两种不同形式。书面语是写(印)出来的语言,口语是说出来的语言;书面语的物质载体是文字,口语的物质载体是语音。从语言学的角度看口语和书面语的差别主要在风格方面。

Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết là hai hình thức khác nhau trong Hán ngữ hiện đại. Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được viết (in) ra, ngôn ngữ nói là ngôn ngữ nói bằng lời nói; thứ để chuyển tải ngôn ngữ viết là chữ viết, còn lời nói là thứ để truyền tải ngôn ngữ nói. Xét từ góc độ ngôn ngữ học, sự khác biệt chủ yếu giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết là ở phong cách.

口语的特点是亲切自然,句子简短,常有省略。书面语的特点是用词精审,结构谨严,逻辑性强。书面语是在口语的基础上形成并发展起来的。先有口语,后有书面语;至今还有许多民族只有口语而没有书面语。因此口语是第一性的,书面语是第二性的。书面语比口语规范、连贯,因为写出来的话可以有时间斟酌、加工,乃至反复修改。对书面语进一步加工规范,就形成标准语(又称“文学语言”)。

 

Đặc điểm của ngôn ngữ nói là thân thiết tự nhiên, câu ngắn, thường đượcrút gọn. Đặc điểm của ngôn ngữ viết là từ ngữ đẹp, kết cấu chặt chẽ, tính Logic mạnh. Ngôn ngữ viết được hình thành và phát triển trên cơ sở ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ nói có trước, ngôn ngữ viết có sau; ngày nay vẫn còn rất nhiều dân tộc chỉ có ngôn ngữ nói mà không có ngôn ngữ viết. Do đó ngôn ngữ nói đứng thứ nhất, ngôn ngữ viết đứng thứ hai. Ngôn ngữ viết chuẩn hóa, nhất quán, do đó những câu khi viết ra đều có thời gian cân nhắc, chau chuốt và chỉnh sửa. tiếp tục chau chuốt chuẩn hóa ngôn ngữ viết sẽ hình thành được ngôn ngữ chuẩn (Còn gọi là ngôn ngữ văn học).

 

        书面语与口语相互影响。书面语的成分不断进入口语,从而使口语向着规范的方向发展;口语成分也不断被吸收进书面语,从而使书面语不断丰富生动。书面语往往受到口语的制约,它虽然有自己的特点要形成自己的风格,同口语保持一定的距离,但不能距离太远。如果书面语同口语脱节太严重,人们就会对书面语进行改革。“五四”前后废除文言文提倡白话文的运动,就是因为文言文这种书面语同口语脱节太严重。

 

Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói ảnh hưởng lẫn nhau. Các thành phần của ngôn ngữ viết không ngừng xâm nhập vào ngôn ngữ nói, từ đó khiến cho ngôn ngữ nói phát triển theo hướng chuẩn hóa; các thành phần của ngôn ngữ nói cũng liên tục bị cuốn hút vào ngôn ngữ viết, từ đó khiến cho ngôn ngữ viết không ngừng sinh động và phong phú hơn. Ngôn ngữ viết luôn chịu sự hạn chế của ngôn ngữ nói, tuy đã có đặc điểm riêng, nhưng vẫn cần hình thành phong cách riêng nhưng không được quá xa rời với ngôn ngữ nói. Nếu ngôn ngữ viết quá xa rời ngôn ngữ nói, người ta sẽ sửa đổi ngôn ngữ nói. Phong trào bài trừ văn cổ, đề xướng văn hiện đại trước và sau phong trào “Ngũ Tứ” chính là vì

ngôn ngữ Viết trong văn cổ quá tách rời với ngôn ngữ nói.

 

二者在语法,词汇,句子结构,内容等方面都不同

Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói khác nhau về ngữ pháp, từ vựng, kết cấu câu và nội dung

 

口语 通常是短句,条理性不强,多用表达感情,发表意见,拟声词拟态词多用,有专用语汇

 

Ngôn ngữ nói: Câu thường ngắn, độ rõ ràng kém, thường dùng để thể hiện tình cảm, phát biểu ý kiến, thường dùng từ tượng thanh và có loại từ vựng riêng.

 

书面语 要求有很强的条理性,和清晰的脉络,而且常常会出现比较长的句子,多用描写,说明,阐述性文字,有专用语汇

Ngôn ngữ viết: Yêu cầu về mức độ rõ ràng, mạch lạc cao, hơn nữa thường xuất hiện những câu khá dài, thường dùng chữ viết để miêu tả, thuyết minh, giải thích, có loại từ vựng riêng.

 

有时口语可用于书面,如书信,引用等

Đôi khi ngôn ngữ nói có thể dùng trong văn bản như viết thư, trích dẫn…

 

书面语源于口语的观点,被很多学者认可和支持。

Ngôn ngữ viết bắt nguồn từ quan điểm của ngôn ngữ nói, được nhiều học giả công nhận và ủng hộ. (LDTTg dịch)

 

 

Nguồn: baike.baidu.com

Thông tin cho các bạn thật sự cần học dịch văn bản tại đây!

 

Tag:Tài liệu
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
KÊNH SÁCH NÓI HAY Ẩn
KÊNH SÁCH NÓI HAY