Dịch câu V-T

004-Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung

004-Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung

Hai bên nghiêm túc thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra sự cố, hai bên cùng bàn bạc giải quyết. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Hà nội giải quyết, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. Về chi phí liên quan đến tòa án: bên thua phải chịu hoàn toàn.
003-Dịch câu V-T: Trích: Yêu cầu kỹ thuật đúc

003-Dịch câu V-T: Trích: Yêu cầu kỹ thuật đúc

Công nhân đúc chịu trách nhiệm đối với việc nhiệt độ đúc có phù hợp với yêu cầu công nghệ hay không, cỡ hạt tinh thể của thanh đúc có đạt được tiêu chuẩn cấp I hay không, đường kính thanh, độ cong và chất lượng bề mặt có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng kiểm soát nội bộ hay không.
002 - Dịch câu V-T: Trích: Bảo đảm vốn XD

002 - Dịch câu V-T: Trích: Bảo đảm vốn XD

Để bảo đảm chi phí riêng cho tiền vốn của công trình này, Nhà thầu phải mở tài khoản chuyên dụng vốn xây dựng cho dự án Hợp đồng này tại ngân hàng chỉ định của Chủ đầu tư, và ký “Thỏa thuận kiểm soát vốn” với Chủ đầu tư và ngân hàng mở tài khoản;
001 - Dịch câu trong HĐLD

001 - Dịch câu trong HĐLD

Dịch câu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Lazada