Chữa bài tập

Chữa bài tập dịch 55 - Người nộp thuế

Ngày đăng: 26/09/2016 03:47:42 - Lượt xem: 5330
Chữa bài tập dịch 55 - Người nộp thuế
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

企业所得税上税者是按照本法规定生产、经营有应税收入的货物与服务的组织(以下简称为企业),包括如下对象:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

依照越南法律规定成立的企业;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; 

根据国外法律成立有或没有在越南设立常驻单位的企业(以下简称为外国企业); 

c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

依照合作社法成立的组织;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

依照越南法律规定成立的事业单位;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

发生收入并具有生产、经营活动的其他组织。

 

Click để LIÊN HỆ HỌC DỊCH VIỆT - TRUNG

 

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

根据本法第3条规定有应税收入的企业如下上缴企业所得税:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam; 

依照越南法律规定成立的企业对在越南与海外发生的应税收入上税;

 b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó; 

在越南设立常驻单位的外国企业对在越南与越南之外与其常驻单位活动有关等发生的应税收入上税; 

c) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú; 

在越南设立常驻单位的外国企业对在越南常驻发生而与常驻单位活动无关的应税收入上税; 

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. 

在越南不设立常驻单位的外国企业对在越南发生的应税收入上税。 

(LDTTg dịch)

Nguồn: Luật thuế thu nhập

 

 

Tag:Chữa bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
KÊNH SÁCH NÓI HAY Ẩn
KÊNH SÁCH NÓI HAY