CÂU DỊCH SẴN VIỆT - TRUNG

Điều khoản Hợp đồng XD: XD1-XD10

Điều khoản Hợp đồng XD: XD1-XD10

Việc kiểm tra chất lượng vật liệu do bên A cung cấp do bên A chịu trách nhiệm ủy quyền cho đơn vị đo kiểm, và thanh toán chi phí đo kiểm, bên B chịu trách nhiệm cử nhân viên đi gửi mẫu, và chịu chi phí nhân công. Vật liệu tự mua, bên B sẽ chịu trách nhiệm về kiểm tra thí nghiệm và chi phí tương ứng, rồi gửi cho bên A và bên tổng thầu kết quả kiểm tra đạt tiêu chuẩn.
Điều khoản Thanh toán - TT11-TT20

Điều khoản Thanh toán - TT11-TT20

Nếu Bên B vì bất kỳ lý do gì mà không thanh toán tiền thuê tài sản cho Bên A quá 60 ngày theo giấy báo , thì bên A sẽ thông báo hủy Hợp đồng trước thời hạn mà không cần nêu bất cứ lý do và đền bù nào.
Điều khoản Quyền hạn -QH1-QH10

Điều khoản Quyền hạn -QH1-QH10

QH4-2: Nếu không có lý do chính đáng, Bên A tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Bên A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B đúng bằng số tiền đặt cọc. Trong trường hợp này Bên A phải báo trước cho Bên B là ba (03) tháng;
Điều khoản Thanh toán - TT1-TT10

Điều khoản Thanh toán - TT1-TT10

TT10-2: Bên A thanh toán nốt 20% giá trị hợp đồng trị giá: .... đồng (Bằng chữ: .... đồng./.) sau khi Bên B hoàn thành việc lắp đặt, vận hành và bàn giao hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.
Quảng cáo
samsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
 
 
 
Thiết kế website