Giải trí

Bí ẩn về "Ngọn lửa vĩnh cửu New York"

Ngày đăng: 05/12/2013 04:24:35 - Lượt xem: 3021
Bí ẩn về "Ngọn lửa vĩnh cửu New York"
Đồn rằng, ngọn lửa vĩnh cửu New York được những người da đỏ thắp lên từ hàng ngàn năm trước, nó được đốt từ khí thiên nhiên. Nhưng sau đó, các nghiên cứu viên của Đại học Indiana lại phát hiện, cách loại khí này được sinh ra khác với cách mà họ nhận định ban đầu, đồng thời họ cũng không thể xác định được nguồn của loại khí đó.

美国永恒之火仍成谜团:气体来源未知

Ngọn lửa vĩnh cửu của Mỹ vẫn là một câu đố: Chưa rõ nguồn khí đốt

纽约永恒之火出现在“永恒之火瀑布”内。这是一个小瀑布,位于栗岭县公园页岩溪保护区。永恒之火瀑布下一个小岩室产生保持这个火焰燃烧的天然气。印第安纳大学研究人员证明以前的理论有误,但不确定这种气体的来源。

Ngọn lửa vĩnh cửu của New York xuất hiện trong “Thác lửa của sự vĩnh cửu”. Đây là một thác nước nhỏ nằm ở khu bảo tồn Công viên suối đá phiến sét Chesnut Ridge. Một động đá nhỏ bên dưới thác ngọn lửa vĩnh cửu sinh ra khí thiên nhiên duy trì ngọn lửa này. Các nghiên cứu viên của Đại học Indiana đã chứng minh được sai lầm của lý luận trước đây, nhưng không xác định được nguồn gốc của loai khí này.

据国外媒体报道,许多年来,科学家认为纽约“永恒之火”燃烧的是极热古老岩石产生的气体。但美国印第安纳大学研究人员发现,纽约栗岭县公园下面的岩石并没有足以产生这种气体的热度,这意味着是另一个过程产生这种保持永恒之火燃烧的气体。他们目前不能准确判断这个过程是什么。

Theo tin từ truyền thông nước ngoài, nhiều năm nay, các nhà khoa học cho rằng sự cháy của “Ngọn lửa vĩnh cửu” ở New York là loai khí phát sinh từ loại đá cổ rất nóng. Nhưng các nghiên cứu viên của Đại học Indiana đã phát hiện đá bên dưới Công viên Chesnut Ridge không đủ để sinh ra thứ nhiệt độ cao của loại khí này, điều này có nghĩa là có một quá trình khác sinh ra loại khí để duy trì ngọn lửa cháy. Hiện nay họ chưa thể xác định được quá trình này là gì.

这一永恒之火出现在纽约西部一个瀑布后面。据说,它被印第安人点燃后燃烧了数千年。世界各地有数百个“天然的”永恒之火,而每个永恒之火都被认为燃烧的是地下岩石产生的天然气。有人认为,这种保持火焰燃烧的气体来自被称为页岩的极热古老岩石。但印第安纳大学的阿恩特-施奇梅尔曼和研究人员发现,纽约永恒之火下的岩石并没有足以产生这种反应的热度。

Ngọn lửa vĩnh cửu này xuất hiện ở phía sau một thác nước nhỏ ở miền Tây New York. Nghe nói, sau  khi được người India đốt lên, ngọn lửa đã cháy tới cả ngàn năm. Khắp nơi trên thế giới có đến hàng trăm ngọn lửa vĩnh cửu “Thiên nhiên”, nhưng mỗi ngọn lửa vĩnh cửu đều được cho là cháy bằng thứ khí tự nhiên sinh ra từ đá ngầm. Có người cho rằng, loại khí duy trì sự cháy này có từ loại đá cổ rất nóng được gọi là đá phiến. Nhưng  Arndt Schimmelmann và các nghiên cứu viên của Đại học Indiana đã phát hiện, phần đá bên dưới ngọn lửa vĩnh cửu New York không đủ nhiệt độ để phát sinh phản ứng này.

 

印第安纳大学研究人员对纽约永恒之火进行几次测量。通过测量这一火焰的尺寸,研究人员可确定需要多少气体才能燃烧。

Họ đã thực hiện đo vài lần đối với ngọn lửa vĩnh cửu New York. Thông qua đo kích thước ngọn lửa, họ có thể xác định được phải cần bao nhiêu khí mới có thể đốt cháy.

施奇梅尔曼对“我们的惊人地球”(OurAmazingPlanet)网说,这些岩石只有“一杯茶”的温度。另外,地下页岩也并不像最初期望的那么古老。 这两个因素决定了纽约永恒之火下的页岩并不能以世界各地其他火焰相同的方法产生气体。与此同时,这些研究人员承认他们不能准确判断这种使纽约永恒之火不断 燃烧的气体是如何产生的。

Schimmelmann cho  mạng OurAmazing Planet biết, những khối đá này chỉ có nhiệt độ của “Một tách trà”. Ngoài ra, đá phiến ngầm cũng không quá lâu đời như kỳ vọng ban đầu. Hai nhân tố này đã quyết định việc đá phiến bên dưới ngọn lửa vĩnh cửu New York không thể sinh khí theo cách giống như các ngọn lửa vĩnh cửu khác trên thế giới. Đồng thời, các nghiên cứu viên cũng công nhận họ không thể phán đoán xác định loại khí đốt liên tục của ngọn lửa vĩnh cửu New York được sinh ra như thế nào.

施奇梅尔曼表示:“我们认为这个地方产生气体的路径不同,或许气体来自其他地方。如果这个推测是正确的,天然产生的这种气体就来自其他地方。事实上,页岩天然气来源比我们认为的多。”

Schimmelmann cho biết: “Chúng tôi cho rằng đường phát sinh khí ở nơi này có sự khác biệt, có thể khí đốt đến từ nơi khác. Nếu suy đoán này chính xác, thì loại khí thiên nhiên này sẽ đến từ một nơi khác. Trên thực tế, nguồn khí thiên nhiên từ đá phiến nhiều hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ ”.

据称,近似于水的沸点或更高温度分解页岩内的碳分子,而这个反应释放出一种天然气。施奇梅尔曼和同事玛利亚-马斯塔莱兹研究美国东海岸沿线陆地产生的大量甲烷时获得这一发现。他们还研究了宾夕法尼亚州西北部库克森林国家公园一个“永久燃烧坑”,但这一永恒之火燃烧的是一种古老气体。

Nghe nói, gần giống với điểm sôi của nước hoặc các phân tử các-bon phân giải trong đá phiến khi nhiệt độ càng cao, phản ứng này giải phóng ra một loại khí thiên nhiên. Khi Schimmelmann và đồng nghiệp Maria Mastalerz nghiên cứu lượng lớn Methane sinh ra từ dải đất men theo bờ biển phía Đông của Mỹ đã phát hiện ra điều này. Họ còn nghiên cứu một “Ngọn lửa vĩnh cửu” khác ở công viên Cook Forest, bang Pennsylvania, nhưng nguồn cháy của ngọn lửa này là một loại khí cổ.

这个科研组在5月期《海洋与石油地质学》杂志上撰文报道了他们的发现。这些研究人员还发现纽约栗岭县公园气体的一大特点,就是相比世界其他地方的永恒之火,它所含有的乙烷和丙烷浓度最高

Nhóm nghiên cứu này đã được đăng tải phát hiện của họ trên tạp chí “Biển và Địa chất dầu khí” kỳ tháng 5. Các nghiên cứu viên còn phát hiện một đặc điểm lớn của khí ở Công viên Chesnut Ridge  là nó có nồng độ Ethane và Propane cao nhất so với ngọn lửa vĩnh cửu ở các nơi khác trên thế giới.

世界各地有数千个永恒之火,其中许多是出于宗教目的或为纪念去世名人被人点燃的,例如肯尼迪纪念园的肯尼迪总统等。但天然产生的火焰十分罕见,因为气体和火焰需要出现在一个特殊环境中,才能确保气体不会烧尽或遭到破坏,同时火焰不会熄灭。

Hàng ngàn ngọn lửa vĩnh cửu ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều ngọn được đốt lên với mục đích tôn giáo hoặc để tưởng niệm những người nổi tiếng qua đời, ví dụ như Tổng thống Kennedy ở Công viên tưởng niệm Kennedy. Nhưng ngọn lửa từ khí thiên nhiên rất hiếm gặp, vì khí và lửa phải xuất hiện trong một môi trường đặc biệt thì mới có thể bảo đảm khí không bị đốt hết hoặc bị hủy, đồng thời ngọn lửa cũng không bị tắt.

据说,纽约永恒之火数千年前被印第安人点燃,它燃烧的是天然产生的气体。但印第安纳大学研究人员后来发现,产生这种气体的方法不同于最初被认为的方法,同时他们不能确定气体来源。

Đồn rằng, ngọn lửa vĩnh cửu New York được những người da đỏ thắp lên từ hàng ngàn năm trước, nó được đốt từ khí thiên nhiên. Nhưng sau đó, các nghiên cứu viên của Đại học Indiana lại phát hiện, cách loại khí này được sinh ra khác với cách mà họ nhận định ban đầu, đồng thời họ cũng không thể xác định được nguồn của loại khí đó.

LDTTg dịch

Nguồn: www.xinhuanet.cn

LỚP LUYỆN DỊCH VĂN BẢN liên tục nhận học viên bạn nhé!

Tag:Chuyện lạ
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng Ẩn
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng