TĐ tổng hợp

Bảng đối chiếu chức vụ bằng tiếng Anh - Trung

Ngày đăng: 19/09/2014 02:08:42 - Lượt xem: 4056
Bảng đối chiếu chức vụ bằng tiếng Anh - Trung
Logistics Manager 物流经理 Market Analyst 市场分析员

Ảnh minh họa: Internet

 

Assistant Vice-President

副总裁助理

Assistant Vice-President of Human Resources

人力资源副总裁助理

Audit Executive/Assistant

审计专员/助理

Audit Manager/Supervisor

审计经理/主管

Auditing Clerk

审计员

Auditor-General, Auditing Administration

审计署审计长

Bank Teller

银行柜台出纳

Banquet Services Manager

餐饮/娱乐经理

Benefits Coordinator

员工福利协调员

Bond Analyst

证券分析员

Bond Trader

证券交易员

Branch Manager

部门经理

Broker

经纪人

Budgeting Specialist

工程造价师/预结算

Business Controller

业务主任

Business Development Manager

企业/业务发展经理

Business Executive/Assistant

商务专员/助理

Business Manager

商务经理

Business Manager

营业部经理

Business Manager

业务经理

Buyer

采购员

..................

TỔNG HỢP 68 CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP TRONG VĂN BẢN

Laboratory Technician

化验员

LAN Systems Analyst

系统分析

Lawyer

律师

Layout Designer

排版设计

Lecturer

讲师

Legal

律师/法务

Legal Adviser

法律顾问

Legal Personnel

法务人员

Line Supervisor

生产线主管

Loan/Credit Officer

信贷/信用调查/分析人员

Logis./Trading/Merchand./Purch

物流/贸易/采购

Logistics Manager

物流经理

Logistics Specialist/Assistant

物流专员/助理

Logistics Supervisor

物流主管

Maintenance Engineer

维修工程师

Maintenance Engineer

维修工程师

Management Consultant

管理顾问

Management Consultant

管理顾问

Manager

经理

Manager for Public Relations

公关部经理

Manager of Network Administration

网络管理经理

Manager(Non-Profit and Charities)

非盈利性慈善机构管理

Manufacturer\'s Representative

厂家代表

Manufacturing Engineer

制造工程师

Manufacturing Manager

制造业经理

Manufacturing Worker

生产员工

Manufacturing/Operations/Engineering

生产/营运/工程

Market Analyst

市场分析员

Market Analyst/ Research Analyst

市场分析/调研人员

Market Development Manager

市场开发部经理

Market Research Analyst

市场调查分析员

Marketing and Sales

(市场与销售部分)

Marketing and Sales Director

市场与销售总监

Marketing Assistant

销售助理

Marketing Assistant / Trainee

市场助理

Marketing Consultant

市场顾问

Marketing Director

市场总监

 

 

 

Tham khảo và dowload bản full TẠI ĐÂY

Nguồn: Wenke.baidu.com

Thông tin cho các bạn thật sự cần học dịch văn bản tại đây!

Tag:chức vụ, đối chiếu
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Lạc lối ở Bắc Kinh Ẩn
Lạc lối ở Bắc Kinh