Bài tập dịch

Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)

Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)

从前有个国王,他有两个聪明可爱的儿子。 儿子一年年长大,国王想从两个儿子中选出一个聪明能干的来培养,将来继承自己的王位。 有一天,他对两个儿子说:
Bài tập dịch 70 - AI将大脑听到或想到的声音传给对方

Bài tập dịch 70 - AI将大脑听到或想到的声音传给对方 (Có Audio)

大脑会随着神经细胞的活动产生电和磁,脑血管的血流等也会随之发生变化。利用脑电波仪和磁共振成像装置捕捉这种变化,调查活跃的大脑区域等研究正在进行中。
Bài tập dịch 69 -

Bài tập dịch 69 - "Cỗ quê" Việt Nam

实拍越南农村聚会- Một bài viết ngắn về "Cỗ quê" Việt Nam của một bạn TQ, chúng ta cùng xem họ miêu tả về các món trong bữa "tiệc quê" này như thế nào nhé!
Bài tập dịch 68 - Nhà thơ và người ăn mày (Audio)

Bài tập dịch 68 - Nhà thơ và người ăn mày (Audio)

在大街上,有个双目失明的乞丐在寒风中发抖。 乞丐的胸口有一块写着:“自幼失明”的牌子, 听到有人走过他就开口乞讨,但是却没有人给他一点施舍。 过了好久,乞丐听到步声又向乞讨。 这时走过的是一位诗人,诗人很同情乞丐, 就说:“我也是个穷人,只能给点别的,表示我的一点心意”。
Bài tập dịch 67 - 扁担打板凳 (Chữ giản thể và phồn thể)

Bài tập dịch 67 - 扁担打板凳

...牛二跷起二郎腿,陪着客人玩麻将,谈天说地,俨然像个大老板。牛二的老婆端茶、递水、斟酒、添饭,咋一看蛮贤薏、蛮能干。...
Bài tập dịch 66 - 哑巴救人

Bài tập dịch 66 - 哑巴救人

有一天,一个老人挑了一担西瓜上街去卖,走累了,就在路边一间破房子里休息。 有个哑巴看见老人进去房子里,他也跟着进去了。他进去的目的是想告诉老人,这房子随时有倒塌的危险,要老人赶快离开。
Bài tập dịch 65 - 你也能当总统

Bài tập dịch 65 - 你也能当总统

不过我已经不需要那个本子了,因为从那时起,我的梦想就一直在我的脑子里,我没有一天放弃过;50 年过去了,可以说我已经实现了那个梦想。今天,我还想通过这封信告诉我其他的30位同学,只要不让年轻时的梦想随岁月飘逝,成功总 有一天会出现在你的面前。
Bài tập dịch 64 - Những câu chuyện thú vị

Bài tập dịch 64 - Những câu chuyện thú vị

三个女孩在一起猜谜,每个女孩说一则谜题,让其他两人回答。第一个女孩说:“有一天晚上,我叔叔在读一部有趣的小说,....
Bài tập dịch 63  - Làm thế nào để mở được

Bài tập dịch 63 -如何打开自己的心灵“套房”

但是,假使你能抱着正面的心态来面对问题,就算你真地面临像故事中的小赵那种,股票即将断头的危机,只要你能妥善应对,终究会有“解套”的一天。
Bài tập dịch 62 - Sự phân chia công bằng

Bài tập dịch 62 - Sự phân chia công bằng

阿凡提骑着高大体状的马,驮着鼓鼓的礼物到朋友家去喝喜酒,途中突出两个强盗拦住去路。一个强盗拉住马鞭说:“这匹马给我”。
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Tặng XU - Tích XU Ẩn
Tặng XU - Tích XU