Bài tập dịch

Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)

Ngày đăng: 30/08/2021 10:13:08 - Lượt xem: 1575
Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)
从前有个国王,他有两个聪明可爱的儿子。 儿子一年年长大,国王想从两个儿子中选出一个聪明能干的来培养,将来继承自己的王位。 有一天,他对两个儿子说:

Download miễn phí 4 mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hán

Video Hướng dẫn viết từ mới theo cuốn 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG

Tự học từ mới trên website từ điển tiếng trung trực tuyến

-----

Trải nghiệm mớiHỌC THỬ VỚI HỌC DỊCH ONLINE

-----

Chữ giản thể

谁跑得慢
从前有个国王,他有两个聪明可爱的儿子。
儿子一年年长大,国王想从两个儿子中选出一个聪明能干的来培养,将来继承自己的王位。
有一天,他对两个儿子说:
“出宫向东十里有座小山,你们快骑上马跑到山前的小庙门口。
你们听清楚了,谁的马最后跑到那里,谁就是王位继承人”。
两个儿子听了觉得奇怪,父王怎么让我们比谁跑得慢呢?
怎样才能让自己的马跑到庙门呢?两人都觉得很难为,呆在那里苦想。
不久,只见小王子扬起眉毛朝国王一笑,大王子眼珠一转,
两个人同时拔腿向马厩跑,骑上马挥鞭向前奔跑。
两个王子拼命的朝马厩跑去,
各自骑上对方的马,飞快到小庙奔去,
谁先到,那自己的马就后到庙门。

Mời các Bạn luyện nghe hiểu và tham khảo bản dịch trong video nhé!

 

Chữ phồn thể

誰跑得慢
從前有個國王,他有兩個聰明可愛的兒子。
兒子一年年長大,國王想從兩個兒子中選出一個聰明能幹的來培養,將來繼承自己的王位。
有一天,他對兩個兒子說:
“出宮向東十里有座小山,你們快騎上馬跑到山前的小廟門口。
你們聽清楚了,誰的馬最後跑到那裡,誰就是王位繼承人”。
兩個兒子聽了覺得奇怪,父王怎麼讓我們比誰跑得慢呢?
怎樣才能讓自己的馬跑到廟門呢?兩人都覺得很難為,呆在那裡苦想。
不久,只見小王子揚起眉毛朝國王一笑,大王子眼珠一轉,
兩個人同時拔腿向馬厩跑,騎上馬揮鞭向前奔跑。
兩個王子拼命的朝馬厩跑去,
各自騎上對方的馬,飛快到小廟奔去,
誰先到,那自己的馬就後到廟門。

LDTTg sưu tầm và dịch

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBECap do deCap do vuaCap do kho
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Bài tập xếp câu đúng Ẩn
Bài tập xếp câu đúng
Thiết kế website