Bài tập dịch

Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)

Ngày đăng: 30/08/2021 10:13:08 - Lượt xem: 194
Bài tập dịch 71 - 谁跑得慢 (Có Audio)
从前有个国王,他有两个聪明可爱的儿子。 儿子一年年长大,国王想从两个儿子中选出一个聪明能干的来培养,将来继承自己的王位。 有一天,他对两个儿子说:

Download miễn phí 4 mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hán

Video Hướng dẫn viết từ mới theo cuốn 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG

Tự học từ mới trên website từ điển tiếng trung trực tuyến

----- 

Chữ giản thể

谁跑得慢
从前有个国王,他有两个聪明可爱的儿子。
儿子一年年长大,国王想从两个儿子中选出一个聪明能干的来培养,将来继承自己的王位。
有一天,他对两个儿子说:
“出宫向东十里有座小山,你们快骑上马跑到山前的小庙门口。
你们听清楚了,谁的马最后跑到那里,谁就是王位继承人”。
两个儿子听了觉得奇怪,父王怎么让我们比谁跑得慢呢?
怎样才能让自己的马跑到庙门呢?两人都觉得很难为,呆在那里苦想。
不久,只见小王子扬起眉毛朝国王一笑,大王子眼珠一转,
两个人同时拔腿向马厩跑,骑上马挥鞭向前奔跑。
两个王子拼命的朝马厩跑去,
各自骑上对方的马,飞快到小庙奔去,
谁先到,那自己的马就后到庙门。

Mời các Bạn luyện nghe hiểu và tham khảo bản dịch trong video nhé!

 

Chữ phồn thể

誰跑得慢
從前有個國王,他有兩個聰明可愛的兒子。
兒子一年年長大,國王想從兩個兒子中選出一個聰明能幹的來培養,將來繼承自己的王位。
有一天,他對兩個兒子說:
“出宮向東十里有座小山,你們快騎上馬跑到山前的小廟門口。
你們聽清楚了,誰的馬最後跑到那裡,誰就是王位繼承人”。
兩個兒子聽了覺得奇怪,父王怎麼讓我們比誰跑得慢呢?
怎樣才能讓自己的馬跑到廟門呢?兩人都覺得很難為,呆在那裡苦想。
不久,只見小王子揚起眉毛朝國王一笑,大王子眼珠一轉,
兩個人同時拔腿向馬厩跑,騎上馬揮鞭向前奔跑。
兩個王子拼命的朝馬厩跑去,
各自騎上對方的馬,飛快到小廟奔去,
誰先到,那自己的馬就後到廟門。

LDTTg sưu tầm

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
samsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
 
Thiết kế website