Bài tập dịch

Bài tập dịch 68 - Nhà thơ và người ăn mày (Audio)

Ngày đăng: 22/12/2020 02:43:23 - Lượt xem: 460
Bài tập dịch 68 - Nhà thơ và người ăn mày (Audio)
在大街上,有个双目失明的乞丐在寒风中发抖。 乞丐的胸口有一块写着:“自幼失明”的牌子, 听到有人走过他就开口乞讨,但是却没有人给他一点施舍。 过了好久,乞丐听到步声又向乞讨。 这时走过的是一位诗人,诗人很同情乞丐, 就说:“我也是个穷人,只能给点别的,表示我的一点心意”。

ĐẶT MUA NGAY - Sổ tay tự học dịch

Ăn sữa chua đúng lúc - Tác dụng tỉnh táo như café

Chữa bài 5 - Chào mừng đoàn đàm phán thương mại

Từ điển chuyên ngành trực tuyến

https://www.nhimblog.com

------

Chữ giản thể

诗人与乞丐
在大街上,有个双目失明的乞丐在寒风中发抖。
乞丐的胸口有一块写着:“自幼失明”的牌子,
听到有人走过他就开口乞讨,但是却没有人给他一点施舍。
过了好久,乞丐听到步声又向乞讨。
这时走过的是一位诗人,诗人很同情乞丐,
就说:“我也是个穷人,只能给点别的,表示我的一点心意”。
于是他就在乞丐挂在胸口的木牌添上一段话:
”春天即将来临,可是我却不能看到它!“
乞丐继续乞讨,奇怪的是,这次大家都很同情它,纷纷把钱币投进它面前的盒子里。
春天代表希望,象征美好的事物,别人都能享受它,
可是这个乞丐连春天也看不到,所以引起人们的同情,纷纷施舍给他。

 

 

Phồn thể

詩人與乞丐
在大街上,有個雙目失明的乞丐在寒風中發抖。
乞丐的胸口有一塊寫著:“自幼失明”的牌子,
聽到有人走過他就開口乞討,但是卻沒有人給他一點施捨。
過了好久,乞丐聽到步聲又向乞討。
這時走過的是一位詩人,詩人很同情乞丐,
就說:“我也是個窮人,只能給點別的,表示我的一點心意”。
於是他就在乞丐掛在胸口的木牌添上一段話:
”春天即將來臨,可是我卻不能看到它!“
乞丐繼續乞討,奇怪的是,這次大家都很同情它,紛紛把錢幣投進它面前的盒子裡。
春天代表希望,象徵美好的事物,別人都能享受它,
可是這個乞丐連春天也看不到,所以引起人們的同情,紛紛施捨給他.

LDTTg (Sưu tầm)

 

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
KÊNH SÁCH NÓI HAY Ẩn
KÊNH SÁCH NÓI HAY