Bài tập dịch

Bài tập dịch 66 - 哑巴救人

Ngày đăng: 22/08/2020 10:00:09 - Lượt xem: 1049
Bài tập dịch 66 - 哑巴救人
有一天,一个老人挑了一担西瓜上街去卖,走累了,就在路边一间破房子里休息。 有个哑巴看见老人进去房子里,他也跟着进去了。他进去的目的是想告诉老人,这房子随时有倒塌的危险,要老人赶快离开。

Các bước học viết chữ Hán

Download 4 mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hán

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

Hướng dẫn cách tự học chữ phồn thể

Tại sao bạn cần vở tập tô bộ thủ, chữ giản thể và chữ phồn thể?

Bài hot: Làm CTV dịch thuật cần chú ý những gì?

ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH

------

Chữ giản thể

哑巴救人

有一天,一个老人挑了一担西瓜上街去卖,走累了,就在路边一间破房子里休息。

有个哑巴看见老人进去房子里,他也跟着进去了。他进去的目的是想告诉老人,这房子随时有倒塌的危险,要老人赶快离开。

可是哑巴不会说话,他向老人比了不少手势,比得汗流夹背。

老人还是不知道哑巴到底要说什么。

这是,突然狂风四起,屋子立刻有倒塌的危险,一定要请老人立即出去才行。

哑巴非常着急,突然,他想到一个办法,使老人主动地跟着他出去了。

老人刚走到屋外,那间破房就倒塌了,好险呀!

哑巴的办法就是,他抱起一个西瓜就往屋外跑,卖西瓜的老人当然不饶他,就立即追了出来,也就避开了危险。

 

TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH TRỰC TUYẾN

VIỆT - TRUNG; TRUNG - VIỆT

GIẢN THỂ - PHỒN THỂ - PHIÊN ÂM

Tại link này nhé: https://www.tratuchuyennganh.com

 

 

Chữ phồn thể

啞巴救人
有一天,一個老人挑了一擔西瓜上街去賣,走累了,就在路邊一間破房子裡休息。

有個啞巴看見老人進去房子裡,他也跟著進去了。他進去的目的是想告訴老人,這房子隨時有倒塌的危險,要老人趕快離開。

可是啞巴不會說話,他向老人比了不少手勢,比得汗流夾背。

老人還是不知道啞巴到底要說什麼。

這是,突然狂風四起,屋子立刻有倒塌的危險,一定要請老人立即出去才行。

啞巴非常著急,突然,他想到一個辦法,使老人主動地跟著他出去了。

老人剛走到屋外,那間破房就倒塌了,好險呀!
啞巴的辦法就是,他抱起一個西瓜就往屋外跑,賣西瓜的老人當然不饒他,就立即追了出來,也就避開了危險。

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
KÊNH SÁCH NÓI HAY Ẩn
KÊNH SÁCH NÓI HAY