Bài tập dịch

Bài tập dịch 65 - 你也能当总统

Ngày đăng: 24/07/2020 10:02:27 - Lượt xem: 1085
Bài tập dịch 65 - 你也能当总统
不过我已经不需要那个本子了,因为从那时起,我的梦想就一直在我的脑子里,我没有一天放弃过;50 年过去了,可以说我已经实现了那个梦想。今天,我还想通过这封信告诉我其他的30位同学,只要不让年轻时的梦想随岁月飘逝,成功总 有一天会出现在你的面前。

Các bước học viết chữ Hán

Download 4 mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hán

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

Hướng dẫn cách tự học chữ phồn thể

Tại sao bạn cần vở tập tô bộ thủ, chữ giản thể và chữ phồn thể?

Bài hot: Làm CTV dịch thuật cần chú ý những gì?

ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH

------

 

你也能当总统

有个叫布罗迪的英国教师,在整理阁楼上的旧物时,发现了一叠练习册,它们是皮特金幼儿园B(2) 班31位孩子的春季作文,题目叫: 未来我是…”

 

他本以为这些东西,在德军空袭伦敦时,在学校里被炸飞了。没想到,它们竟安然地躺在自己家里,并且一躺就是50年。

 

布罗迪顺便翻了几本,很快被孩子们千奇百怪的自我设计迷住了。比如:有个叫彼得的小家伙说, 未来的他是海军大臣,因为有一次他在海中游泳,喝了3升海水,都没被淹死;还有一个说,自己将来必定是法国的总统,因为他能背出 25个法国城市的名字,而同班的其他同学最多的只能背出7个;最让人称奇的,是一个叫戴维的小盲,他认为,将来他必定是英国的一个内阁大臣,因为在英国还没有一个盲人进入过内。总之,31个孩子都在作文中描绘了自己的未来。有当驯狗师的;有当领航员的;有做王妃的;五花八门,应有尽有。

 

布罗迪读着这些作文,突然有一种冲动 —--- 何不把这些本子重新发到同学们手中,让他们看看现在的自己是否实现了50年前的梦想。

 

当地一家报纸得知他这一想法,为他发了一则启事。没几天,书信向布罗迪飞来。他们中间有商人、学者及政府官员,更多的是没有身份的人,他们都表示,很想知道儿时的梦想,并且很想得到那本作文簿,布罗迪按地址一一给他们寄去。

 

 

TỪ ĐIỂN VIỆT - TRUNG; TRUNG - VIỆT TRỰC TUYẾN TẠI

https://www.tratuchuyennganh.com

 

 

一年后,布罗迪身边仅剩下一个作文本没人索要。他想,这个叫戴维的人也许死了。毕竟50年了,50年间是什么事都会发生的。

 

就在布罗迪准备把这个本子送给一家私人收藏馆时,他收到内阁教育大臣布伦克特的一封信。他在信中说,那个叫戴维的就是我,感谢您还为我们依存着儿时的梦想。

 

不过我已经不需要那个本子了,因为从那时起,我的梦想就一直在我的脑子里,我没有一天放弃过;50 年过去了,可以说我已经实现了那个梦想。今天,我还想通过这封信告诉我其他的30位同学,只要不让年轻时的梦想随岁月飘逝,成功总 有一天会出现在你的面前。

 

布伦克特的这封信后来被发表在《太阳报》上,因为他作为英国第一位盲人大臣,用自己的行动证 明了一个真理:假如谁能把3岁时想当总统的愿望保持5 0年,那么他现在一定已经是总统了。

来源:“杂文报”

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogle
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Hãy Click - Mời Bạn tham gia GROUP Ẩn
Hãy Click - Mời Bạn tham gia GROUP