Bài tập dịch

Bài tập dịch 61 - Ngày nào sẽ chết?

Ngày đăng: 21/04/2020 03:58:47 - Lượt xem: 3398
Bài tập dịch 61 - Ngày nào sẽ chết?
阿凡提在皇宫与众人闲聊. 阿凡提喜欢开玩笑,他对于皇帝的侍卫官说: “你两天以后就要死了,快交代后事吧!”。过了两天,那个是侍卫官从马上摔下来跌死了。

Các bước học viết chữ Hán

Download 4 mẫu giấy kẻ ô tập viết chữ Hán

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

Hướng dẫn cách tự học chữ phồn thể

Tại sao bạn cần vở tập tô bộ thủ, chữ giản thể và chữ phồn thể?

------

 

Chữ giản thể

哪天是死期?

阿凡提在皇宫与众人闲聊.

阿凡提喜欢开玩笑,他对于皇帝的侍卫官说

“你两天以后就要死了,快交代后事吧!”

过了两天,那个是侍卫官从马上摔下来跌死了。

正应验了阿凡提的那句玩笑。

皇帝知道后,认为侍卫官是被阿凡提那句不吉利的话诅咒死的。

准备绞死阿凡提。

为了让阿凡提死得心服口服。

皇帝就问他:

“你能对侍卫官的死未卜先知?”

那么你知道自己什么时候死吗?”

阿凡提知道皇帝要找借口把他绞死,

他说当然知道, 就马上说出死期。

皇帝听了,就放阿凡提回家去。

阿凡提说:我会比陛下早死两天。

皇帝害怕阿凡提死后两天,就轮到他自己。

所以把阿凡提放了,好让自己活久点。

 

 

TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VIỆT-TRUNG; TRUNG-VIỆT

GIẢN THỂ - PHỒN THỂ

https://www.tratuchuyennganh.com

 

Các bạn tham khảo bản dịch và luyện nghe tại video này nhé!

 

 

Chữ phồn thể

哪天是死期?

阿凡提在皇宮與眾人閒聊.

阿凡提喜歡開玩笑,他對於皇帝的侍衛官說

“你兩天以後就要死了,快交代後事吧!”

過了兩天,那個是侍衛官從馬上摔下來跌死了。

正應驗了阿凡提的那句玩笑。

皇帝知道後,認為侍衛官是被阿凡提那句不吉利的話詛咒死的。

準備絞死阿凡提。

為了讓阿凡提死得心服口服。

皇帝就問他:

“你能對侍衛官的死未卜先知?”

那麼你知道自己什麼時候死嗎? ”

阿凡提知道皇帝要找藉口把他絞死,

他說當然知道, 就馬上說出死期。

皇帝聽了,就放阿凡提回家去。

阿凡提說:我會比陛下早死兩天。

皇帝害怕阿凡提死後兩天,就輪到他自己。

所以把阿凡提放了,好讓自己活久點。

 

Nguồn: 上人文化

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBECap do deCap do vuaCap do kho
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Bài tập xếp câu đúng Ẩn
Bài tập xếp câu đúng
 
 
Thiết kế website