Bài tập dịch

Bài tập dịch 43 - 谈话疗法可有效降低自杀率

Ngày đăng: 27/11/2014 09:12:00 - Lượt xem: 3788
Bài tập dịch 43 - 谈话疗法可有效降低自杀率
一项大规模研究发现,对自杀高风险人群采取谈话疗法,可明显降低他们的自杀率。研究人员建议在采取传统药物治疗的同时,在抑郁症等精神类疾病患者中推广这类疗法。

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

研究发现:谈话疗法可有效降低自杀率

一项大规模研究发现,对自杀高风险人群采取谈话疗法,可明显降低他们的自杀率。研究人员建议在采取传统药物治疗的同时,在抑郁症等精神类疾病患者中推广这类疗法。

谈话疗法是一种认知治疗方式,主要通过给予患者合适的时间和空间,让他们与心理方面的专业人士探讨自身困扰,挖掘这些困扰的心理根源,从而努力克服病症。

美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员和丹麦同行一起,在英国最新一期《柳叶刀·精神病学》杂志报告说,他们对超过5000名自杀未遂的丹麦人进行了长达20年的跟踪研究。这些人都曾在自杀行为后接受了心理咨询以及6至10次谈话治疗。研究人员发现,与另外约1.7万名自杀未遂后没有接受此类治疗的人相比,他们5年后再次自杀的几率降低了26%,并且这种预防效果在之后10年中仍有所体现。

研究人员说,有过自杀经历的人属于自杀高风险人群,如何给予他们最好的预防保护值得研究,而通过大规模长期跟踪研究,可以发现谈话疗法在这方面有着确切效果。他们认为,患者能得到安全、保密的环境来倾诉,可能是这种疗法起效的关键。

Nguồn: www.xinhuanet.cn        

Thông tin cho các bạn thật sự cần học dịch văn bản tại đây!

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng Ẩn
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng