Bài tập dịch

Bài tập dịch 36 - 摘要:工程施工说明

Ngày đăng: 29/07/2014 01:49:13 - Lượt xem: 4183
Bài tập dịch 36 - 摘要:工程施工说明
承包商需依政府相關法令申辦施工人員保險、開工申請、施工許可、配合工安檢查等,其申請及稅捐等相關費用概由承包商自理。

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

  1. 製品運輸之可行性、道路補強及運輸機具需自行考量,大型設備需提出運輸計劃(須包含安全措施及方案);如運搬中製品保護、後續組裝規劃、運搬機具、吊具、公路橋樑等路況及相關法規之研讀,皆需詳細考量;設備入廠後須自行圈圍、防雨、防曬及保護。
  2. 於廠內施工時需隨時注意環境整理及每日收工前之清理,並配合本公司5S活動,若廠商配合不佳,本公司可自行代雇工清理並向承商收取費用,費用為代雇工發生費用乘1.33(含管理費用),並由該區域承包商共同分攤。
  3. 本案屬高空作業之部份,承包商需確實作好安全防護措施,施工人員應繫妥安全帶並確實扣於兩端固定之安全索上,並應設置安全網防止人員墜落,相關規定詳見本企業施工安全衛生工程規範及台化工程基準:高架作業安全管理規範。
  4. 如有未依本企業及AA施工安全管理規範作業者,本公司可勒令其停工,若因而發生意外事故時,一切責任概由承攬商自行負責。
  5. 承包商需依政府相關法令申辦施工人員保險、開工申請、施工許可、配合工安檢查等,其申請及稅捐等相關費用概由承包商自理。
  6.  CC地區雨季時有雷雨(每年9月~11月),承包商施工中需特別注意安全,並做好防雷雨設施。
  7. 本案需至少指派工地安全衛生管理專人6員,專人需專職全程負責督導工地安全及衛生事宜,每再增加50名施工人員內須加設1名工安人員。此已含於工資項目之管理費中,若指派之工安人員不足,則本公司得以勒令部份或全部停工,並追減費用。對未盡責而經舉發出重大工安異常之責任區工安管理人員應予汰換。
  8. 工地吊裝前,須提出完整施工計劃及JSA(工地安全分析)供本公司監造及工安單位審查核可後始可施工。

Nguồn: Trích Thuyết minh thi công công trình

Thông tin cho các bạn thật sự cần học dịch văn bản tại đây!

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng Ẩn
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng