Bài tập dịch

Bài tập dịch 31 - 蚊子是生态系统中不可或缺的组成部分

Ngày đăng: 12/03/2014 11:39:36 - Lượt xem: 3838
Bài tập dịch 31 - 蚊子是生态系统中不可或缺的组成部分
Mọi người cùng dịch một bài về con muỗi nhé! :))

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

蚊子是生态系统中不可或缺的组成部分

从某种程度上来说,蚊子事实上是世界上最致命的动物物种,通过传播疾病和寄生虫杀死和伤害了数百万人。作为瘟疫携带者和害虫,蚊子能够毁灭城镇或者摧毁经济。许多人认为我们应当将蚊子全部消灭。但是考虑到受到轻视的蚊子遍布全球,想要实现这一想法或许还要很长时间。

  消灭这些害虫会有什么后果?你可能会认为这个问题会引发蚊子研究群体的愤怒和强烈抵制。但是最近几年,一些知名度较高的蚊子专家颠覆了那种猜想。尽管一生都在研究这些昆虫,他们争辩称,消灭蚊子几乎不会带来全球影响。

  蚊子代表了地球上一种巨大的生物群体,它们影响着所有生物的行为。蚊子充当着昆虫捕食者的丰富食物源,而且刺激着所有防御机制的进化。事实上,我们或许一点都不会注意到它们的减少。这事实上源自于蚊子的娇小体型和行动迅速的本质,甚至那些捕食蚊子的物种通常也只把它们当做补充食物,很少有动物会因为蚊子的减少而挨饿。

  在许多情况下,都会有一种竞争的昆虫(比如飞蛾)很乐意取代蚊子的生态位置。但是我们必须承认,有时候当飞蛾无法解决温饱的时候,蚊子的消失最终会导致以蚊子为食的鱼类或者鸟类灭亡,这会导致当地的生态系统产生连锁反应。然而,蚊子并未真正控制任何种群,因此我们不太可能看到任何受到蚊子牵制的危险物种出现问题。

  我们消灭蚊子最可能的武器就是遗传学,喷雾和网不太可能获得成功。研究人员已经提出一项重大的提议,将经过基因改造的超级蚊子释放到野外来控制种群。一旦成功,我们将毫无怜悯的利用增加到它们基因中的弱点来快速消灭它们。许多人都争辩称,无论蚊子是否是生物群落中的必需物种,消灭蚊子都有太多的风险。他们指出,我们永远都无法真正了解那样一种工程浩大的活动所产生的长期效果。

Nguồn: www.xinhuanet.cn

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng Ẩn
004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng