Audio 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

第十四课:我要去换钱 BÀI 14 - TÔI PHẢI ĐI ĐỔI TIỀN
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13 - PHẢI CHUYỂN (ĐỔI) XE - 第13课:要换车
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 12

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 12

第十二课:我要买毛衣。 BÀI 12: TÔI MUỐN MUA ÁO LEN
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 11

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 11

第一课:我要买桔子; BÀI 11: TÔI MUỐN MUA QUÝT
Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10

Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10

第九课: 你住在哪儿?BÀI 9: BẠN SỐNG Ở ĐÂU? --- 第八课:现在几点?BÀI 8: BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ? --- 第七课:你家有几口人?BÀI 7: NHÀ BẠN CÓ MẤY NGƯỜI? --- 第六课:你的生日是几月几号?Bài 6: SINH NHẬT CỦA BẠN LÀ NGÀY NÀO?
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 1 đến bài 5

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 1 đến bài 5

Bài 5: Tôi xin được giới thiệu!; Bài 4: 你贵性?Ngài họ gì?; Bài 3: 你工作忙吗?Công việc của bạn có bận không?; Bài 2: 你身体好吗?Bạn có khỏe không?; Bài 1: 你好!Chào bạn!
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEgoogleGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
KÊNH SÁCH NÓI HAY Ẩn
KÊNH SÁCH NÓI HAY