Audio 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

BÀI 20: HÃY CẠN LY VÌ TÌNH HỮU NGHỊ CỦA CHÚNG TA / 第20课: 为我们友谊干杯

BÀI 20: HÃY CẠN LY VÌ TÌNH HỮU NGHỊ CỦA CHÚNG TA / 第20课: 为我们友谊干杯

00:00 Đọc từ mới 02:18 Đọc mẫu câu 04:34 Đọc đoạn hội thoại 1 07:38 Đọc đoạn hội thoại 2 10:02 Đọc Thay thế và mở rộng 13:46 Bài tập ngữ âm 1 14:41 Bài tập ngữ âm 2
BÀI 19:   XIN CHÀO MỪNG ÔNG / 第十九课:欢迎你

BÀI 19: XIN CHÀO MỪNG ÔNG / 第十九课:欢迎你

00:00 Đọc từ mới 02:18 Đọc mẫu câu 04:20 Đọc đoạn hội thoại 1 06:45 Đọc đoạn hội thoại 2 10:07 Đọc Thay thế và mở rộng 14:37 Bài tập ngữ âm 1 15:33 Bài tập ngữ âm 2
BÀI 18: ĐI ĐƯỜNG CÓ VẤT VẢ KHÔNG? - 第十八:路上辛苦了?

BÀI 18: ĐI ĐƯỜNG CÓ VẤT VẢ KHÔNG? - 第十八:路上辛苦了?

BÀI 18: ĐI ĐƯỜNG CÓ VẤT VẢ KHÔNG? - 第十八:路上辛苦了?
Hướng dẫn tập viết chữ Hán - Bài 1 - 301 câu giao tiếp tiếng Hoa

Hướng dẫn tập viết chữ Hán - Bài 1 - 301 câu giao tiếp tiếng Hoa

Viết chữ Hán bằng bút bi - Hướng dẫn viết từ mới bài 1 - 301 câu giao tiếp tiếng Hoa
Bài 17 - ĐI SỞ THÚ - 第十七课:去动物园

Bài 17 - ĐI SỞ THÚ - 第十七课:去动物园

Bài 17 - ĐI SỞ THÚ - 第十七课:去动物园
Bài 16 - Cuốn 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Bài 16 - Cuốn 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

第十六课:你看过京剧吗? BÀI 16 - BẠN ĐÃ (TỪNG) XEM KINH KỊCH CHƯA?
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 15

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 15

00:00 - Đọc từ mới; 02:17 - Đọc mẫu câu; 03:36 - Đọc hội thoại; 08:24 - Đọc Thay thế và mở rộng; 11:17 - Luyện bài tập ngữ âm
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

第十四课:我要去换钱 BÀI 14 - TÔI PHẢI ĐI ĐỔI TIỀN
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13 - PHẢI CHUYỂN (ĐỔI) XE - 第13课:要换车
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBECap do deCap do vuaCap do kho
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Bài tập xếp câu đúng Ẩn
Bài tập xếp câu đúng
 
 
Thiết kế website