Audio 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 15

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 15

00:00 - Đọc từ mới; 02:17 - Đọc mẫu câu; 03:36 - Đọc hội thoại; 08:24 - Đọc Thay thế và mở rộng; 11:17 - Luyện bài tập ngữ âm
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 14

第十四课:我要去换钱 BÀI 14 - TÔI PHẢI ĐI ĐỔI TIỀN
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 13 - PHẢI CHUYỂN (ĐỔI) XE - 第13课:要换车
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 12

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 12

第十二课:我要买毛衣。 BÀI 12: TÔI MUỐN MUA ÁO LEN
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 11

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 11

第一课:我要买桔子; BÀI 11: TÔI MUỐN MUA QUÝT
Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10

Tiếng Trung giao tiếp: BÀI 6 - Bài 10

第九课: 你住在哪儿?BÀI 9: BẠN SỐNG Ở ĐÂU? --- 第八课:现在几点?BÀI 8: BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ? --- 第七课:你家有几口人?BÀI 7: NHÀ BẠN CÓ MẤY NGƯỜI? --- 第六课:你的生日是几月几号?Bài 6: SINH NHẬT CỦA BẠN LÀ NGÀY NÀO?
Tiếng Trung giao tiếp: Bài 1 đến bài 5

Tiếng Trung giao tiếp: Bài 1 đến bài 5

Bài 5: Tôi xin được giới thiệu!; Bài 4: 你贵性?Ngài họ gì?; Bài 3: 你工作忙吗?Công việc của bạn có bận không?; Bài 2: 你身体好吗?Bạn có khỏe không?; Bài 1: 你好!Chào bạn!
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEGiam can sau sinh
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Lazada