Tài liệu

PHÓ TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-6)

PHÓ TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-6)

Do chức năng cú pháp của Phó từ khá đơn lẻ, Phó từ chỉ có thể làm Trạng ngữ, nhưng cách dùng cụ thể lại rất linh hoạt, hơn nữa, còn có sự khác biệt khá lớn. Vì thế, thông thường phân loại từ....
TÍNH TỪ trong tiếng Hán hiện đại (2-2)

TÍNH TỪ trong tiếng Hán hiện đại (2-2)

Tính từ trạng thái không chịu tu sức của các Phó từ trình độ như “很”, nhưng Tính từ trạng thái có hình thức kết cấu từ thể hiện trình độ: A- Hình thức phía trước thêm thành phần tu sức, như kiểu AB--
TÍNH TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-2)

TÍNH TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-2)

Xét từ chức năng ngữ pháp, đặc điểm lớn nhất của Tính từ là có thể chịu tu sức của từ “很”, còn khi đang chịu tu sức của từ “很” thì không thể mang Tân ngữ.
ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (3-3)

ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (3-3)

Thứ hai là Động từ có thể mang Tân ngữ, cũng có thể không mang Tân ngữ, loại Động từ này chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số Động từ, có Động từ chỉ có thể mang Tân ngữ, có Động từ có thể mang hai Tân ngữ.
ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (2-3)

ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (2-3)

Một số Động từ có cá tính tương đối mạnh, tuy số lượng không nhiều nhưng hết sức quan trọng, có thể làm loại đi kèm của Động từ. Những loại đi kèm quan trọng gồm có: Động từ phán đoán, Động từ xu hướng và Động từ năng nguyện....
ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-3)

ĐỘNG TỪ trong tiếng Hán hiện đại (1-3)

Thực ra, việc phân loại lại động từ còn phải căn cứ vào sự khác biệt chức năng cú pháp của Động từ. Sự khác biệt chức năng của Động từ có trên nhiều phương diện, ví dụ, có thể mang Định ngữ, có thể không mang Định ngữ, có thể mang các trợ từ trạng thái như “着”、“了”、“过”, có từ...
DANH TỪ trong tiếng Hán hiện đại

DANH TỪ trong tiếng Hán hiện đại

Danh từ làm chủ ngữ và tân ngữ không có điều kiện gì khác, chỉ cần là danh từ là có thể làm chủ ngữ và tân ngữ. Làm định ngữ không phải là chức năng cơ bản của danh từ, phần lớn danh từ có thể làm định ngữ trực tiếp, một số định ngữ có thêm “的”, ví dụ:...
Phân loại từ vựng trong tiếng Hán hiện đại

Phân loại từ vựng trong tiếng Hán hiện đại

Từ thường dùng về công cụ lao động, đối tượng và đồ dùng sinh hoạt. Từ thường dùng về đời sống văn hóa tinh thần của con người.
Đôi điều về Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói

Đôi điều về Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói

Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác nhau ở chỗ nào?
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEbooking
Thống kê truy cập
Vở tập viết
lop dich
GIAO TRINH CHU HAN PHON THE Ẩn
GIAO TRINH CHU HAN PHON THE