Bài tập dịch

Bài tập dịch 8 - 信用调查

Ngày đăng: 04/12/2013 02:11:22 - Lượt xem: 3808
Bài tập dịch 8 - 信用调查
信用调查 在对外贸易中,随着贸易的发展,除巩固旧的贸易伙伴外, 为扩大业务, 还要不断物色新的贸易对象。为了慎重起见,为了不使自己在贸易中,因贸易对象存在的种种问题,而蒙受不必要的损失, 在与新贸易对象联系前,因该对新物色到的贸易对象进行信用调查。

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

信用调查

在对外贸易中,随着贸易的发展,除巩固旧的贸易伙伴外, 为扩大业务, 还要不断物色新的贸易对象。为了慎重起见,为了不使自己在贸易中,因贸易对象存在的种种问题,而蒙受不必要的损失, 在与新贸易对象联系前,因该对新物色到的贸易对象进行信用调查。向有关单位查询它的信用情况,然后才能建立业务联系。

信用调查一般包括以下几个方面内容:

1-资信情况,如资本额大小, 财务收支情况,债权,债务情况,固定资产等。

2-经营能力,如机构设置, 经营人员的经验, 能力及社会地位,业务联系, 经营商品种类, 业务专长, 营业额等。

3-商业信誉,如履行合同情况, 付款情况等。

4- 征求有关单位的意见, 应给予任何种程度的信贷。

5- 向对方保证, 所提供的资料, 将会严守秘密。

对信用调查的复信一般包括以下内容:

1- 陈述事实,表示意见。

2- 希望提供的资料有用途。

3- 提醒对方所提供的资料是绝对保密及不负任何责任的。

4- 为了避免复信被第三者看见而引起不必要的麻烦,在信中一般不提及被调查商行的名称, 而用“有关商行”来称呼。

查询信用的信和复信在信封上应写上“机密”字样。

Nguồn: 外贸写

LỚP LUYỆN DỊCH VĂN BẢN liên tục nhận học viên bạn nhé!

Tag:Bài tập dịch
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
TDCN
Luyện nghe tiếng Trung Ẩn
Luyện nghe tiếng Trung
 
 
 
Thiết kế website