Bài tập dịch

Bài tập dịch 51 - Thế nào là bán phá giá?

Ngày đăng: 16/11/2015 04:54:30 - Lượt xem: 3183
Bài tập dịch 51 - Thế nào là bán phá giá?
倾销 - 以达到消灭竞争对手,垄断整个市场的目的。

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

关于执行1994年关贸总协定第6条的协议规定,如果在正常的贸易过程中,一项产品从一国出口到另一国,该产品的出口价格低于在其本国内消费的相同产品的可比价格,也即以低于其正常的价值进入另一国的商业渠道,则该产品将被认为是倾销。

以达到消灭竞争对手,垄断整个市场的目的。

倾销被视为一种不正当的竞争手段,为WTO所禁止,因此反倾销也成为各国保护本国市场,扶持本国企业强有力的借口和理由。

(1)产品以低于正常价值公平价值的价格销售;

(2)这种低价销售的行为给进口国产业造成损害,包括实质性损害、实质性威胁和实质性阻碍

(3)损害是由低价销售造成的,二者之间存在因果关系。

TỔNG HỢP LINK KINH NGHIỆM, MẪU BIỂU VÀ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾNG TRUNG

第一,倾销是一种人为的低价销售措施。它是由出口商根据不同的市场,以低于有关商品在出口国的市场价格对同一商品进行差价销售。

第二,倾销的动机和目的是多种多样的,有的是为了销售过剩产品,有的是为了争夺国外市场,扩大出口,但只要对进口国某一工业的建立和发展造成实质性损害或实质性威胁或实质性阻碍,就会招致反倾销措施的惩罚。

第三,倾销是一种不公平竞争行为。在政府奖励出口的政策下,生产者为获得政府出口补贴,往往以低廉价格销售产品;同时,生产者将产品以倾销的价格在国外市场销售,从而获得在另一国市场的竞争优势并进而消灭竞争对手,再提高价格以获取垄断高额利润。

TỔNG HỢP LINK MỘT SỐ TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG

第四,倾销的结果往往给进口方的经济或生产者的利益造成损害,特别是掠夺性倾销扰乱了进口方的市场经济秩序,给进口方经济带来毁灭性打击。

事例:公司进行不计成本损失的某时间段内大规模销售,是其竞争对手失去对该地区市场的控制力,降低其所拥有的市场比率,达到垄断,以击垮其竞争者,最后称霸该市场。

Nguồn: Baike.baidu.com

Tag:Bài tập dịch, kinh tế
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
Tong hop link tai lieusamsamstudio.comTruyện dịchten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBEbooking
Thống kê truy cập
Vở tập viết
lop dich
TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH Ẩn
TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH